Podpora

Odborné informácie k evidencii zásielok: info.zasielky@svps.sk 

Technické informácie a podpora: zasielky@svps.sk

Uvedené adresy neslúžia na nahlasovenie zásielok.

Import údajov

Pre IMPORT pomocou dátového súboru kontaktujte technickú podporu

Plánovaná odstávka systému

Dňa 2.mája (utorok) v čase od 7:00 do cca 11:00 bude IS ZASIELKY nedostupný z dôvodu aktualizácie IS Zásielky na verziu 3.0.

Dôležité zmeny v novej verzii IS:
- úprava IS v zmysle novely zákona 152/1995 Z.z. účinnej od 1.1.2017 upravujúca povinnosti Príjemcu (podrobné informácie v užívateľskom manuáli)
- úprava štruktúry CSV pre import zásielok – pre organizácie hlásiace dátovým prenosom - importom

Organizácie hlásiace zásielky dátovým prenosom - importom

IS ZASIELKY umožňujú prechodne obdobie pri nahlasovaní importom pre príjemcov, ktorí už importom v IS ZASIELKY nahlasujú ku dnu spusteniu aktualizovanej verzie. Počas prechodného obdobia je možne nahlasovať zásielky pomocou CSV súboru v štruktúre platnej pred novelou k 1.1.2017 a zároveň aktuálne platnej verzie zákona. Prechodne obdobie pre nahlasovanie zásielok v pôvodnej štruktúre platí do 31. júla 2017.

Dokumentácia

užívateľsky manuál prijemca / obec / ambulantný predajca
Hlásenie zásielok dátovým prenosom - importom
Infomácia o prechodnom období
popis štruktúry CSV vzorové CSV

Vytvoriť konto

Slovenský subjekt


Zahraničný subjekt