Podpora

Odborné informácie k evidencii zásielok: info.zasielky@svps.sk 

Technické informácie a podpora: zasielky@svps.sk

Uvedené adresy neslúžia na nahlasovenie zásielok.

Import údajov

Pre IMPORT pomocou dátového súboru kontaktujte technickú podporu

Vytvoriť konto

Slovenský subjekt


Zahraničný subjekt